04-10-2017

Wat kun je doen tegen

vervuiling van je milieu?

 

Bij milieu vervuiling denkt men vaak uitsluitend aan het fysieke milieu. Je kunt veel verder kijken. In de Cirkel van Licht en Liefde kijken we ook naar:

 • het sensuele (of etherische) milieu;

 • het emotionele (of astrale) milieu;

 • het mentale milieu;

 • het spirituele milieu;

 • het causale en de hogere milieus.

In de Cirkel van Licht en Liefde gebruiken we de kracht van onze geest en ziel om ons milieu in al deze dimensies te reinigen en te beschermen.

 • In het boek Cirkels van Licht en Liefde vind je uitleg over deze dimensies. Met name in het hoofdstuk 'Dimensies van de Cirkel van Licht en Liefde'.

 

 

Fysieke vervuiling

Bij een test van de 'Keuringsdienst van Waarde' (een tv-programma) bleek dat in alle nederlandse honing plastic zit. Wanneer bijen nectar verzamelen, komen ze in contact met plastic deeltjes. Die zitten blijkbaar overal in Nederland en bijna overal in Europa in de lucht. Als je inademt, adem je plastic in.

De lucht in stedelijke gebieden zit vol met hondenpoep. In veel landelijke gebieden zit de lucht vol met varkenspoep, kippenpoep en koeienpoep. Daar bovenop zitten er in stedelijke gebieden heel veel kankerverwekkende stoffen in de lucht van de uitlaat van auto's. De lucht in de randstad is nauwelijks nog te ademen.

Het water, ook het drinkwater, wordt steeds meer vervuild. Door resten van medicijnen, door resten van illegale drugs-productie en door uitspoeling van bestrijdingsmiddelen.

Steeds opnieuw zijn er incidenten met vervuild voedsel. Kort geleden fibronil in eieren en kankerverwekkende stoffen op goji-bessen.

Ons voedsel wordt vervuild door de verpakking en door keukenmachines. Kartonnen verpakking wordt vaak gemaakt van gerecycled papier. Vaak zitten daar kankerverwekkende stoffen in. Deze vervuilen het voedsel in de verpakking. Uit kunstof verpakkingen en uit kunststof in keukenmachines kunnen weekmakers lekken in het voedsel. Vooral polycarbonaat en pvc in keukenmachines en verpakkingen zijn riskant. PET-flessen schijnen minder problemen te geven. Siliconen-producten (in de keuken) zijn vermoedelijk veilig.

Kartonnen verpakkingen bevatten vaak droog voedsel zoals macaroni en andere pasta. Soms komt het voor, dat in pasta hoge concentraties kankerverwekkende stoffen zitten.

Kunststof verpakkingen en keukenmachines zijn gevaarlijker. Veel kunststoffen bevatten weekmakers. Ondermeer BPA. Deze weekmakers kunnen oplossen in het voedsel. Dan krijg je een kleine hoeveelheid BPA binnen. BPA is een stof die sterk lijkt op vrouwelijke geslachtshormonen. Bij volwassen mensen hebben deze invloed op het gedrag en de levenshouding. Bij kinderen kunnen deze stoffen allerlei verstoringen geven in het gedrag, in de groei en in de seksuele ontwikkeling. Buitengewoon schadelijk zijn de weekmakers voor ongeboren kinderen. In de derde en vierde maand van de zwangerschap wordt de basis van het seksuele gedrag van mensen vastgelegd in de hypothalamus en hypofyse. Blootstelling aan weekmakers in deze periode van de zwangerschap kan afwijkingen aan de geslachtsorganen en afwijkingen van het seksuele gedrag veroorzaken.

Het VU van Amsterdam heeft een opname stop voor mensen die een geslachtsverandering willen, omdat er teveel patienten kwamen. Waarom deze toename van mensen die hun geslacht willen veranderen? Is het een mode-verschijnsel of is dit de prijs van het gebruik van polycarbonaat en andere kunststoffen?

Het zaad van westerse mannen neemt al ruim veertig jaar in kwaliteit af. Een voortdurende achteruitgang, die steeds meer vruchtbaarheidsproblemen geeft. Komt dit ook door BPA en andere weekmakers?

 

Etherische (of sensuele) vervuiling

Ons elektriciteitsnet werkt op 50Hz wisselspanning. Op plaatsen waar een elektrische veldlijn een magnetische veldlijn van de aarde kruist ontstaat cyclotron resonantie. Dat is dus overal in je huis, overal op straat, overal waar elektriciteitsleidingen liggen. Van cyclotron resonantie is in het laboratorium aangetoond, dat het de stofwisseling van cellen verstoort. Van het amerikaanse 60Hz elektriciteitsnet is aangetoond, dat het de groei van kankercellen en gistcellen stimuleert. Van het europese 50Hz elektriciteitsnet is mij geen onderzoek bekend. Theoretisch zou het 50Hz net soortgelijke werking moeten hebben. Zie Cyclotron-resonantie

Sinds een jaar of twintig worden er overal zendmasten geplaatst met sterke zenders voor de mobiele communicatie. Men zegt, dat deze zenders geen effect op mensen hebben. Dat is volstrekte onzin. Mensen (en dieren en planten) hebben een zwak elektro-magnetisch veld rondom zich. Dit veld wordt beïnvloed door de elektro-magnetische golven die de zendmasten uitzenden.

 

Mentale en emotionele vervuiling

Mensen worden gedwongen tot het gebruik van 'moderne communicatiemiddelen' zoals smartphone, WhatsApp en dergelijke. Gedwongen? Veel mensen ervaren sociale druk om mee te doen. Mensen in loondienst worden vaak verplicht door de werkgever. Doe je niet mee, dan lig je er uit. Mensen moeten dag en nacht bereikbaar zijn. En vaak ook verantwoording afleggen over wat ze aan het doen zijn. Een middeleeuwse slaaf had meer vrijheid. Door die voortdurende 'informatie-overload' raken mensen emotioneel en mentaal vervuild. Men wordt voortdurend overspoeld met (vaak zinloze) 'informatie' zonder tijd om het te verwerken. Het gevolg is mentale en emotionele vervuiling.

 

Spirituele vervuiling

Er wordt al meer dan 40 jaar een vuile oorlog gevoerd tegen spiritualiteit. Anti-theïsten voeren een kruistocht tegen geloof en spiritualiteit. Daarbij misbruikt men het begrip 'wetenschap'.

 • Een anti-theïst is iemand, die het recht op vrijheid van religie wil opheffen. Iedereen moet bekeerd worden tot het anti-theïsme. Anti-theïsme is een zeer kwaadaardige religie. De aanhangers hebben altijd gelijk. Mensen die geloven in een god of in een ziel zijn gevaarlijk gek en moeten bestreden worden.

 • Anti-theïsten vervuilen OPZETTELIJK het spirituele milieu. Zwakke mensen durven niet meer te geloven door de voortdurende hetze van waanzinnige anti-theïsten.

 • Hoe gestoord moet je zijn om je tijd en energie te besteden in iets waar je niet in gelooft?

 

 • De meeste anti-theísten zijn "alfa's": mensen met een taalkundige of politieke opleiding.

 • Veel "beta's" (ingenieurs en wetenschappers) geloven niet in god, maar zijn geen 'anti-theïsten'. Een anti-theïst is iemand die het geloof van anderen bestrijdt. Ingenieurs en wetenschappers hebben wel wat beters te doen.

 • "Alfa's" beweren vaak, dat geloof in god of de ziel of reïncarnatie 'allemaal onzinnig is' omdat het 'in strijd is met de wetenschap'.

  • Deze "alfa's" hebben geen enkel benul van wetenschap. Het is volstrekt onzinnig wat zij beweren.

  • Wetenschap houdt zich bezig met verificatie (herhaling van een experiment om de uitkomst te controleren) en falsificatie (bewijzen dat iets onjuist is).

  • Het bestaan van de ziel kan niet geverifieerd of gefalsificeerd worden met fysieke wetenschap. Dat is ook logisch, want de ziel is niet fysiek. Het domein van de wetenschap beperkt zich tot datgene wat men kan verifieren en falsificeren. Het geloof begint waar de wetenschap ophoudt.

 • Wanneer "alfa's" spreken over 'de wetenschap' is het volstrekt duidelijk, dat ze onzin uitkramen en bezig zijn met vervuiling van het spirituele milieu.

 

Karl Marx heeft ooit geschreven: 'Religie is opium voor het volk'. Dit wordt voortdurend in 'de linkse kerk' herhaald. Linkse mensen worden opgehitst tegen religie, waarbij men alle religie's over één kam scheert.

'Linkse religie is speed voor extreem links' zullen we maar zeggen. De linkse figuren die oorlog voeren tegen spiritualiteit zijn gewoon 'speed-verslaafden'. 'Speed' is een drug die extreem agressief maakt. Kijken we naar het gedrag van linkse actiegroepen, zoals bijvoorbeeld AFA (Anti-sociale Fascistische Actie), dan zien we de kwaadaardige uitwerking van de linkse religie op het gedrag van de aanhangers. De meeste religie's proberen hun aanhangers vreedzaam en harmonieus te maken. Sommige religie's maken hun aanhangers opzettelijk agressief en anti-sociaal. De linkse kerk en de radicale Islam zijn daar extreme voorbeelden van.

 

 • Stel dat een politieke partij of een actiegroep tegen homo's te keer zou gaan, zoals anti-theïsten tegen spirituele mensen te keer gaan. Dan zou die partij of groep meteen aangevallen worden door 'de linkse kerk'. Men zou spreken van 'fascisme' en/of 'extreem-rechts'.

 • Kan de linkse kerk misschien uitleggen waarom aanvallen op mensen met een andere seksuele geaardheid fout is, terwijl aanvallen op mensen met een andere spirituele geaardheid aangemoedigd worden?

 

Voor alle duidelijkheid: Ik onderschrijf de basis-ideeën van links: goede opleidingen voor iedereen, een behoorlijk minimumloon en dergelijke. Maar ik pas gewoon niet in 'de linkse kerk'. Ik ben voorstander van het bebruik van het gezonde verstand en zelfstandig denken. Om in 'de linkse kerk' welkom te zijn, moet je je gezond verstand overboord zetten, mag je niet zelfstandig denken en moet je de linkse catechismus uit je hoofd leren en voortdurend herhalen als een mantra. Bovendien MOET je rijke mensen en ondernemers zien als 'vijanden van het volk', 'kapitalistische uitbuiters' et cetera. Daaruit blijkt, dat de 'linkse religie' gewoon een achterlijk bijgeloof is.

 

Vervuiling op vele lagen

Vervuiling van ons milieu vindt voortdurend plaats op vele lagen. We staan voortdurend onder grote druk. Veel mensen bezwijken onder de druk en worden dan ziek. Veel mensen worden fysiek ziek. Andere mensen worden emotioneel of mentaal ziek. Iedereen met een levende ziel lijdt spiritueel onder de voortdurende oorlog die tegen spirituele mensen gevoerd voert.

 

Bescherm je zelf en je verwanten

Verwanten: de mensen (en dieren) waarmee jij je verwant voelt. Voor veel mensen zijn dat familieleden. Maar dat hoeft niet. Het kan ook gaan om bijvoorbeeld vrienden en geliefden.

Het bovenstaande schetst een somber beeld van de wereld en van de toekomst. En de toekomst op korte termijn ziet er somber uit. Maar op wat langere termijn verwacht ik een betere toekomst. Na regen komt zonneschijn.

Het is nu belangrijk om maatregelen te nemen, zodat je de komende jaren op behoorlijke wijze kunt overleven. Daarbij kun je denken aan het volgende.

 1. Zoek een aantal gelijkgestemde mensen bij elkaar en vorm een Cirkel van Licht en Liefde.

 2. Kom met je cirkel eens per week bij elkaar en reinig en versterk de verschillende lagen van jullie Cirkel van Licht en Liefde: de fysieke, de sensuele, de emotionele, de mentale en de spirituele laag.

 3. Koop met je cirkel een stuk grond in een rustige en schone omgeving. (De Randstad is feitelijk een sterk vervuild moeras.) Bijvoorbeeld een oude boerderij. Knap de gebouwen samen op en teel voor een deel je eigen voedsel.

  Wij (Eva en ik) hebben een stuk grond van 660 m2. Tamelijk klein. Toch hebben we onze eigen eieren van kippen, die heel gezond voedsel krijgen. Van de fibronil-crisis hebben wij geen last gehad. We oogsten jaarlijks ruim 200 kg fruit en behoorlijk wat groente. We kweken ook onze eigen goji-bessen, zonder kankerverwekkende bestrijdingsmiddelen. Zie Ons centrum.

  Als je er echt voor gaat staan kun je met niet al te veel geld en met niet al te veel moeite voor een flink deel in je eigen voedsel voorzien. Dan is in ieder geval een deel van je voedsel vrij van giftige bestrijdingsmiddelen.

 4. Als je gezamenlijk een stuk grond beheert en je houdt daar wekelijks een ritueel om de fysieke, de sensuele, de emotionele, de mentale en de spirituele sfeer te reinigen en te vullen met licht en liefde, dan gaat het snel beter en beter met jou en de andere leden van je cirkel. De cirkel beschermt je ook tegen sensuele, emotionele, mentale en spirituele vervuiling.

 5. Neem je leven in eigen hand en zorg goed voor jezelf en je verwanten.

 

 

 

Met Licht en Liefde, Andreas Firewolf

Korte auto-biografie

 

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen.

Voor het doorgeven van taalfouten of fouten in feiten: Klik op "Feedback geven".

Als u wilt reageren op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Schermnaam is de naam die anderen zien. Voor extra veiligheid is het beter wanneer uw schermnaam anders is dan uw gebruikersnaam. Minimaal 3 characters. Toegestane tekens: hoofdletters, kleine letters, cijfers, spatie, - en _

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wat is 2 plus zeven ?

Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Contrast
hoog
Cirkels van Licht en Liefde, boek plus TRANCE-FORMATIE cd's voor initiatie en zelfhulp
Artikelen over DE Cirkel van Licht en Liefde
Activiteiten van de Cirkel van Licht en Liefde
English website
Contact formulier
Over inwijding in de Cirkel van Licht en Liefde
Boek Cirkels van Licht en Liefde
Iedere dag gaat het beter en beter. Wij streven naar Vrijheid, Vrede en Vriendschap.
Opleiding tot meester(es) van de Cirkel van Licht en Liefde
De ontwikkeling van de cirkel van licht en liefde
Geloof en religie in 'de Nieuwe Tijd'
Ontwikkeld door Nul-A Computers