01-01-2009

Laatse wijziging: 14-09-2017.

Opleiding tot meester(es)
van de Cirkel van Licht en Liefde

 

 

Het motto van de Cirkel van Licht en Liefde:

 

spreuken/goudentoekomst.gif

 

 

Workshop

Als je deze opleiding wilt doen, stuur dan een bericht met het Contact formulier

 

 

Deze opleiding is voor

 • mensen die zelf een Cirkel van Licht en Liefde willen beginnen.

 • mensen die solitair willen werken en gewoon de kennis en inwijdingen willen.

 • Je kunt ook een website voor je cirkel beginnen. Meer informatie hierover kun je krijgen via het Contact formulier

 

Wat kun je met deze opleiding?

Als meester van de Cirkel van Licht en Liefde kun je:

 • Een eigen Cirkel van Licht en Liefde beginnen. Eventueel kun je meerdere Cirkels van Licht en Liefde beginnen, bijvoorbeeld voor verschillende doelgroepen.

 • Mensen opleiden en inwijden in je Cirkel van Licht en Liefde.

 • Spiritueel Genezen. Met je chakra's kun je de chakra's van andere mensen en van jezelf openen en versterken. Je kunt de verschillende lagen van de aura reinigen en ontwikkelen. Bij jezelf en bij anderen. Je kunt mensen helpen in harmonie te komen met zichzelf en hun omgeving.

 

Wat kost deze opleiding?

 • De eerste inwijdings-sessie van drie tot vijf uur kost 95 euro inclusief BTW.

 • Vervolg sessies kost gewoonlijk 150 euro inclusief BTW. Indien je zeer geschikt bent en je weinig geld hebt, kan dit tarief verlaagd worden tot 110 euro.

 

Meestertje spelen?

Dit is geen opleiding tot sm-meesteres en ook geen opleiding tot 'Verlicht Meester' of 'Ascended Master' of iets dergelijks. Je leert de energie van de Cirkel van Licht en Liefde te beheersen, meesteres of meester te worden over je eigen Cirkel van Licht en Liefde. Het woord 'meester' gebruiken we zoals in 'meester in de rechten' of zoals in 'schaakmeester'. Of zoals 'meester zijn in een vak', zoals bij de oude gilden.

Meesters in de oude gilden

In middeleeuws Europa bestonden gilden (vakverenigingen). Men had voor ieder vak een gilde: bakkers, molenaars, leerlooiers, smeden, timmerlieden, wevers, et cetera.

In deze gilden had men drie graden: leerling, gezel en meester. Als je een vak wilde leren, ging je 'in de leer' bij een meester. Had je voldoende ervaring, dan werd je een gezel. (Het woord vrij-gezel is hiervan afgeleid. Een vrije gezel was iemand die een vak had geleerd maar nog vrij (ongehuwd) was.) Na lange jaren gewerkt te hebben als gezel kregen sommigen zoveel aanzien, dat ze 'een meester werden' in hun vak. Als meester mocht men leerlingen aannemen.

 

Je eigen Cirkel van Licht en Liefde

De Cirkel van Licht en Liefde is ideaal voor spirituele groepen. Maar als je alleen bent en alleen wilt blijven?

Je kunt alleen of samen met je partner je eigen Cirkel van Licht en Liefde maken. Je hoeft je niet te verbinden met anderen. Je hoeft geen andere mensen in je cirkel te dulden. En ja, je kunt ook met je moeder of met je dochter een Cirkel van Licht en Liefde beginnen, of samen met je beste vriendin.

Stel je voor, dat je een magische cirkel om je heen trekt. Dat is jouw cirkel. Jij bepaalt, wat wel en wat niet in je cirkel komt.

Je cirkel is als een huis. Een huis is een fysieke bescherming rondom jou. Een huis beschermt je tegen weer en wind, houdt mensen en dieren buiten en houdt de warmte binnen. Een huis schept een aangenaam klimaat rondom je fysieke lichaam.

Je Cirkel van Licht en Liefde is een bescherming in de etherische, astrale, mentale en spirituele wereld. Met rituelen, meditaties, symbolen, kristallen en krachtvoorwerpen kun je je Cirkel van Licht en Liefde beschermen en op orde houden. Zoals een huis ongewenste bezoekers buiten houdt, zo houdt je Cirkel van Licht en Liefde ook ongewenste bezoekers buiten.

 • In de spirituele dimensie beschermt je cirkel je tegen 'spirituele mensen' en 'spirituele groepen' die met hun dogma's, geloof en overtuigingen jouw willen vormen naar hun beeld en gelijkenis. Mensen met een sterk geloof zenden (bewust of onbewust) spirituele energieën uit. Men bidt bijvoorbeeld 'dat jij tot inkeer komt'. Dat jij dus gaat leven zoals zij voorschrijven. Sommige 'spirituele groepen' gaan daar extreem ver in. Het schijnt dat mormonen mensen na hun dood 'dopen' om ze binnen hun geloof te krijgen. Ik zou dat zwarte magie noemen.

  Je Cirkel van Licht en Liefde houdt ongewenste spirituele invloeden buiten.

 • In de mentale dimensie beschermt je cirkel je tegen slechte gedachten en slechte gevoelens. Als mensen slechte gedachten of slechte gevoelens over jou maken, dan zenden ze iets uit. Je Cirkel van Licht en Liefde houdt hun slechte gedachten en slechte gevoelens buiten.

 • In de emotionele dimensie beschermt je cirkel je tegen schadelijke emoties. Medemensen kunnen emotioneel op jou reageren. Uit hun navelchakra komen dan krachten, die invloed uitoefenen in de omgeving. Andreas Firewolf ziet deze krachten als allerlei gekleurde vormen, die uit de navelchakra komen. Sommige emoties zijn heel sterk en hebben scherpe vormen. Deze kunnen schade aanrichten, mensen emotioneel beschadigen. Je Cirkel van Licht en Liefde houdt slechte emoties buiten.

 • In de sensuele dimensie beschermt je cirkel je tegen schadelijke sensaties. Medemensen kunnen seksueel op jou reageren. Uit hun sekschakra komen dan spiralen en lijnen van ruwe energie. Sommige sensaties zijn heel sterk en hebben grote invloed. Je Cirkel van Licht en Liefde houdt slechte sensaties buiten.

 • In het boek Cirkels van Licht en Liefde kun je hier meer over vinden. Met name in het hoofdstuk 'Dimensies van de Cirkel van Licht en Liefde'.

 

Als je prettig in je huis wilt wonen, dien je regelmatig schoon te maken. Dat geldt ook voor je Cirkel van Licht en Liefde. Als je je huis niet regelmatig stofzuigt en afstoft, vervuilt het. Gebrek aan hygiëne is vaak de oorzaak van ziekten, allergieën en vele vervelende problemen. Als je je Cirkel van Licht en Liefde niet regelmatig reinigt, vervuilt deze ook. Dat heeft schadelijke gevolgen, die je beter kunt vermijden. De meeste psychische problemen, emotionele problemen, seksuele problemen en relatieproblemen hebben te maken met vervuiling van de leefomgeving in de sensuele, astrale, mentale en spirituele sfeer. Daarom leer je TRANCE-FORMATIES, rituelen en pranayama (ademoefeningen) om je Cirkel van Licht en Liefde in al deze dimensies schoon te houden. Je leert ook je chakra's te ontwikkelen en met je chakra's de sensuele, astrale, mentale en spirituele dimensie van je Cirkel van Licht en Liefde te ontwikkelen en te versterken.

 • Met pranayama kun je prana (levensenergie) uit de lucht opzuigen met je ademhaling. Via je chakra's kun je de prana verdelen over de verschillende dimensies van je Cirkel van Licht en Liefde.

 • Met je chakra's kun je het trillingsgetal van energie transformeren. Chakra's kun je beschouwen als transformatoren van levensenergie.

 

spreuken/wijden.gif

 

Magische rituelen om jezelf te beschermen

Je leert technieken uit yoga, rituele magie, hekserij en sjamanisme

 • om jezelf te beschermen tegen boze gedachten, kwaadaardige emoties, etherische aanranding, etcetera;

 • om jezelf en je omgeving te reinigen, om kwaad en vuil uit te bannen;

 • om je geestelijke groei te bevorderen;

 • om jezelf en je medemensen te helen;

  • Het is niet de bedoeling dat je fysieke ziekten gaat 'genezen' of dat je je opwerpt als iemand 'die kanker wel even kan genezen'. Tenzij je een medische opleiding hebt, verwachten we van je, dat je je beperkt tot het helen van de geest en de ziel en van de energielichamen en de chakra's. Mocht dat in sommige gevallen tot genezing van fysieke aandoeningen leiden, dan in dat een aangename bonus. Dit is beslist geen medische opleiding.

 • om je succes te vergroten.

 

Je kunt deze kennis en vaardigheden ook gebruiken om huisgenoten en goede vrienden te beschermen en te helpen. Denk daarbij aan je kinderen, je partner, je geliefden en ook aan huisdieren.

Hoeveel aandacht er besteed wordt aan de magische technieken hangt van jou af. In de individuele opleiding draait alles om jouw wensen en behoeften. In de groepsopleiding wordt de opleiding afgesteld op de wensen en behoeften van de deelnemers. Sommige mensen hebben genoeg aan rituelen om de Cirkel van Licht en Liefde op te bouwen en deze schoon te houden. Andere mensen hebben behoefte aan specifieke kennis over rituelen, methoden en technieken om meer succes te krijgen, zichzelf op bepaalde gebieden te ontwikkelen, remmingen en blokkades te overwinnen, etcetera. En er zijn ook mensen met vijanden, die kennis nodig hebben om zichzelf te beschermen. Bijvoorbeeld tegen een ex of tegen de ex van je huidige partner, etcetera. Helaas zijn er mensen die magische technieken gebruiken om andere mensen te schaden. Als je last hebt van aanvallen van dergelijke mensen is inwijding in de Cirkel van Licht en Liefde een belangrijke stap vooruit.

 

Is dit wicca of hekserij?

Wicca is min of meer een religie, met allerlei dogma's, beperkingen en voorschriften. De Cirkel van Licht en Liefde is beslist geen wicca. Maar als je een wicca-cirkel wilt maken van je eigen Cirkel van Licht en Liefde, dan is dat heel goed mogelijk.

Hekserij is wat ruimer. Maar ook in de hekserij lopen veel dogmatische en conservatieve mensen rond, die je willen laten geloven dat hun manier van leven de enig juiste is.

In de Cirkel van Licht en Liefde gebruiken we wetenschappelijke methoden om onze kennis te vergroten en om onze rituelen effectiever te maken. Wij wijzen wetenschap en techniek niet af. Integendeel! Wij verwelkomen de wetenschap en de techniek en gebruiken deze zoveel mogelijk. Het is echter wel belangrijk om het volgende te beseffen: Wetenschap is het gevolg van techniek. Nieuwe technieken veroorzaken vaak vernieuwing van de wetenschappelijke inzichten. Daarom leggen we de nadruk op de techniek en op de praktijk. Onze rituelen en TRANCE-FORMATIES moeten werken, ze moeten doen wat ze geacht worden te doen.

 

We zijn anti-dogmatisch. Er zijn geen vaste leerstellingen of voorschriften. Als je pas begint met de Cirkel van Licht en Liefde raden we je aan om de dingen te doen zoals we ze onderwijzen. Ben je wat verder, dan word je aangemoedigd zelf te gaan experimenteren. Ben je eenmaal meester(es) van de Cirkel van Licht en Liefde dan kun je doen wat je wilt. Je hebt dan de kennis en de verantwoordelijkheid om naar eigen inzichten dingen te veranderen.

 

spreuken/DoeMaarGek.gif

 

Meester(es) van je eigen Cirkel van Licht en Liefde

Je leert werken in de sensuele, emotionele, mentale en spirituele dimensie. Je leert om met rituelen, visualisatie en pranayama je Cirkel van Licht en Liefde in perfecte conditie te houden. Je leert om met je chakra's invloed uit te oefenen in de sensuele, emotionele, mentale en spirituele sfeer. Daarvoor is een speciale opleiding.

Hogere dimensies

Alle normale mensen kunnen leren werken in de sensuele, de emotionele en de mentale dimensie. Mensen die geïnteresseerd zijn in deze opleiding kunnen ook leren werken in de spirituele dimensie.

 

 • In het boek Cirkels van Licht en Liefde kun je hier meer over vinden. Met name in het hoofdstuk 'Dimensies van de Cirkel van Licht en Liefde'.

 

Mensen die echt begaafd zijn, kunnen ook leren in de hoogste dimensies te werken. Ik (Andreas Firewolf) kan met mijn keelchakra de causale laag van je geest en ziel helen. Hiermee kan ik je helpen oud karma te verwerken en te transformeren. Ik kan je karmisch lichaam reinigen en je leren geestelijk te verjongen. Dat heb ik al bij heel veel mensen gedaan. Ik kan dat ook onderwijzen, maar helaas zijn slechts enkele mensen in staat op de causale laag te werken. Vaak zie ik tijdens inwijdingen, dat mensen het niveau van de causale laag niet aankunnen en afhaken.

Ik kan met mijn derde oog direct helende energie sturen naar je monadisch lichaam en je derde oog openen. Directe inwijding door mij kan je inzichten radicaal veranderen. Wanneer je je op monadisch niveau voor mij openstelt, kun je in korte tijd heel sterk groeien.

Met mijn kruinchakra kan ik direct helende invloed uitoefenen op je kosmisch lichaam en je kruinchakra. Dat voelt alsof je gehele aura oplicht en je problemen verdwijnen. Mensen die niet op causaal niveau kunnen werken, kunnen soms wel op kosmisch niveau werken.

 

spreuken/onbelangrijk.gif

 

Voor wie ?

Deze opleiding is voor mensen die serieus aan het werk willen met spiritualiteit en met de Cirkel van Licht en Liefde.

 • Deze opleiding is heel intens en diepgaand. Deze opleiding transformeert je in alle dimensies.

 • Er is geen verplichting om daadwerkelijk een cirkel te beginnen. Dat bepaal je helemaal zelf.

 • Je bent vrij om met deze opleiding te doen wat je wilt, behoudens het doorgeven van de inhoud van de opleiding. Concreet:

  • Het is toegestaan om deze opleiding te gebruiken voor een eigen spirituele groep, wicca cirkel of iets dergelijks.

  • De inhoud van de opleiding is auteursrechterlijk beschermd. In het algemeen is het niet toegestaan deze kennis door te geven aan anderen.

  • Je mag persoonlijke begeleiding geven aan leden van je eigen groep of cirkel, op voorwaarde dat deze personen zich ook aanmelden voor deze opleidingen en daarvoor betalen. Daarvoor krijgen deze personen toegang tot onze site en tot de mp3 en pdf bestanden die behoren bij deze kennis.

  • Je mag geen persoonlijke begeleiding geven bij de opleiding Spiritueel Genezen en je mag niets van deze kennis doorgeven. Het doorgeven van deze kennis is voorbehouden aan de mensen die de opleiding tot grootmeester hebben gevolgd.

 

 

spreuken/inwijding.gif

 

 

 

Met Licht en Liefde, Andreas Firewolf

Korte auto-biografie

 

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen.

Voor het doorgeven van taalfouten of fouten in feiten: Klik op "Feedback geven".

Als u wilt reageren op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Schermnaam is de naam die anderen zien. Voor extra veiligheid is het beter wanneer uw schermnaam anders is dan uw gebruikersnaam. Minimaal 3 characters. Toegestane tekens: hoofdletters, kleine letters, cijfers, spatie, - en _

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wat is 35 plus zevenenveertig ?

1

Uw_naam

27-09-2017 07:36:45

Ik wil wel positief zijn en een beter leven. Maar de mensen om mij heen willen dat niet. Ik luister naar mijn vriendinnen, sta altijd voor ze klaar. Maar naar mij luisteren ze niet. Ze hebben dan geen tijd. Eigenlijk zuigen ze me gewoon leeg.

Andreas Firewolf

27-09-2017 07:38:30

De 'vriendinnen' die je beschrijft kun je ook beschrijven als 'energie-vampiers'. Ze leven op jouw energie en geven er niets voor terug. Als mensen ook teruggeven is er sprake van symbiose: Je hebt er allebei voordeel van. Als mensen wel van jou ontvangen en niets teruggeven is er sprake van parasitisme: Je vriendinnen zuigen je leeg, ze parasiteren op jou. Waarom sta je dat toe?

De Cirkel van Licht en Liefde is een bescherming in de etherische, astrale, mentale en spirituele sfeer. En in nog hogere sferen zoals de causale, de evolutionaire, de monadische en de kosmische sfeer. Deze hogere sferen noemen we meestal niet, omdat ze voor gewone mensen te vaag zijn. De Cirkel van Licht en Liefde is als een huis in de hogere dimensies. In jouw huis ben jij de baas. Je huis heeft een deur. Deze dient om mensen toe te laten, maar ook om mensen buiten te houden. Jij kunt zelf bepalen welke mensen je toelaat en welke mensen je buiten houdt. Datzelfde geldt voor je cirkel. In je cirkel zitten deuren. Deze komen overeen met je chakra's. Jij kunt zelf bepalen welke mensen je op welke laag in je cirkel laat. Als je ingewijd wordt in de Cirkel van Licht en Liefde leer je deze deuren bewust te openen en te sluiten. Je leert bewuste keuzen te maken. Je leert bewust te kiezen welke mensen je toelaat en welke mensen je buiten houdt.

Ratten en muizen zijn hele mooie beesten, wanneer ze in de vrije natuur leven. Als ze in jouw huis doordringen en jouw eten vervuilen, is het 'ongedierte'. Dan moet je je huis afsluiten voor deze dieren en zorgen dat ze uit je huis verdwijnen. Muggen en vliegen houd je ook zoveel mogelijk uit je huis. 'Energie-vampiers', mensen die op jou parasiteren, kun je buiten je cirkel houden. Mensen die negatief zijn, altijd narigheid verwachten, die geloven dat het iedere dag slechter en slechter gaat, kun je beter buiten houden. Voor positieve mensen kun je je open stellen. Mensen die geloven dat het iedere dag beter en beter gaat zijn welkom in de Cirkel van Licht en Liefde. Mensen die licht en liefdevol zijn verwelkomen we in de Cirkel van Licht en Liefde. Mensen die alleen maar willen ontvangen en niet kunnen geven, houden we buiten. Mensen die willen delen, mensen die willen ontvangen en ook willen geven, die laten we toe.

Mensen die negatief zijn, die dat erkennen en dat willen veranderen, kunnen ook ingewijd worden. In de Cirkel van Licht en Liefde hebben we verschillende graden. Als aspirant wil je positief zijn, wil je licht en liefdevol zijn. Maar als je dat niet altijd kunt, als je af en toe vervalt in verkeerd gedrag, is dat geen probleem. Van een eerste graads ingewijde verwachten we meer. Van een tweede graad ingewijde verwachten we nog meer. En van een meester(es) verwachten we, dat hij/zij anderen het goede voorbeeld geeft en positief gedrag aanmoedigt.

Veel licht en liefde, Andreas Firewolf.

Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Contrast
normaal
Cirkels van Licht en Liefde, boek plus TRANCE-FORMATIE cd's voor initiatie en zelfhulp
Contact formulier
Artikelen over DE Cirkel van Licht en Liefde
Activiteiten van de Cirkel van Licht en Liefde
English website
Contact formulier
Over inwijding in de Cirkel van Licht en Liefde
Boek Cirkels van Licht en Liefde
Iedere dag gaat het beter en beter. Wij streven naar Vrijheid, Vrede en Vriendschap.
De ontwikkeling van de cirkel van licht en liefde
Wat kun je doen tegen vervuiling van je milieu?
Geloof en religie in 'de Nieuwe Tijd'
Ontwikkeld door Nul-A Computers