03-10-2017

Klimaatverandering is zichtbaar

 

De aarde slaat terug

 

In het artikel I had a dream wees ik er op, dat de aarde zich zou kunnen gaan bevrijden van de mensheid of van een deel van de mensheid. Je mag geloven, dat dit een bewuste reactie is van de wereldziel (Anima Mundi). Je mag het ook zien als een automatische reactie van de planeet op de activiteiten van de mens. Je kunt in ieder geval zien, dat het klimaat op aarde steeds ongunstiger wordt voor de mens.

 

 • In het boek Cirkels van Licht en Liefde vind je uitleg over de wereldziel Anima Mundi en de ziel van ons zonnestelsel Anima Solaris. Met name in het hoofdstuk 'Mens en god'.

 

 

Klimaatverandering is nu zichtbaar

Rond 25 augustus 2017 raasde de tropische storm Harvey over Texas en richtte enorme verwoestingen aan. Van 6 tot en met 10 september raasde de orkaan Irma over St. Maarten, Cuba en Florida. Korte tijd later kwam de orkaan Jose er al weer aan. Tegelijk zijn er verwoestende branden in California door de droogte en enorme overstromingen in Azie. In de Italiaanse regio Toscane viel op 10 september bijna een halve meter regen.

Voortdurend krijgen we bericht van extreem weer. Vaak tegelijk op verschillende plaatsen op aarde. Het klimaat wordt ruwer en onvoorspelbaar.

 

Overbevolking en klimaatverandering

Als we de afgelopen 20 jaar aan geboortebeperking hadden gedaan, en de wereldbevolking hadden beperkt tot 5 tot 6 miljard mensen, dan hadden we nu minder problemen gehad. De noordelijke landen hebben de bevolkingsgroei beperkt. De bevolking daalt in westerse landen (als we migratie niet meerekenen), in Japan, in Rusland en in China. In zuidelijke landen heeft men de bevolkingsgroei niet aangepakt. In Afrika is een bevolkingsexplosie aan de gang. Zonder klimaatverandering zou Afrika al moeite hebben met de teelt van voldoende voedsel. De klimaatverandering gaat in de meeste jaren voor mislukte oogsten zorgen. Op de ene plaats door droogte, op een andere plaats door overstromingen en extreme regenval. De voedselproductie gaat achteruit en de bevolking groeit. Is het moeilijk om te voorspellen, dat er honger zal ontstaan op vele plaatsen in de wereld, met name in zuidelijke regio's?

 

Afrikaanse migratie

Op dit moment willen enorme aantallen Afrikanen naar Europa. Ze zien Europa als 'DE UITWEG' uit hun problemen. Weg uit de Afrikaanse hel naar het beloofde land in Europa.

 1. Europa is een klein continent en is al overbevolkt. Afrika is een groot continent. Er wonen in Afrika VIER keer zoveel mensen als in Europa! Afrika kan gemakkelijk 10 miljoen migranten per jaar leveren en de bevolking van Afrika zou nog steeds groeien. Maar Europa kan geen miljoenen Afrikanen opnemen.

 2. Door de massa-migratie van Afrikanen naar Europa kiezen steeds meer mensen voor 'extreem-rechts'. Partijen die 'vreemdelingenhaat' promoten, scoren steeds beter. Dit kan leiden tot een machtsovername van 'extreem-rechts'. Als dat gebeurt, wordt de situatie in Europa echt heel naar.

  De gevestigde orde en met name 'de linkse partijen' weigeren de massa-migratie echt aan te pakken. Ze menen goed te doen, maar ze helpen eigenlijk 'extreem-rechts' te groeien. Ze maken de toekomst voor Afrikanen alleen maar grimmiger.

  We dienen er voor te zorgen, dat Europa leefbaar blijft en dat we een fatsoenlijk politiek klimaat behouden. Als het politieke klimaat omslaat naar 'extreem-rechts', dan wordt onze toekomst heel erg naar. Een 'extreem-rechts' politiek klimaat gecombineerd met een fysieke klimaatverandering (met bijbehorende natuurrampen en mislukte oogsten) wordt verschrikkelijk. Dan wordt overleven heel erg moeilijk.

  Als de gevestigde orde de massa-migratie echt aanpakt en we houden het politieke klimaat in Europa fatsoenlijk, dan kunnen we bij rampen in Afrika nog iets doen voor de mensen daar. Slaat het politieke klimaat om naar 'extreem-rechts', dan zullen de mensen in Afrika het zonder enige hulp moeten doen. Dan wordt een grote Afrikaanse oorlog waarschijnlijk. Niet omdat Afrikanen 'slecht' zijn, maar gewoon omdat mensen wanhopig worden wanneer ze honger lijden. En overbevolking en klimaatverandering leidt onvermijdelijk tot hongersnood.

 3. De mensen die van Afrika naar Europa proberen te reizen zijn in het algemeen intelligenter, ondernemender en beter opgeleid dan gemiddeld. Als Europa toestaat, dat deze mensen massaal naar Europa komen, dan beroven we Afrika van zijn beste mensen. Linkse partijen menen goed te doen door de immigratie te bevorderen. Maar op langere termijn is het gewoon rampzalig voor Afrika, voor Europa en voor de Afrikaanse migranten.

 

Problemen in stedelijke gebieden

Zoals je hebt kunnen zien na de orkanen Harvey en Irma, zijn het vooral stedelijke gebieden waar de problemen het grootst zijn. In stedelijke gebieden wonen veel mensen. Die moeten allemaal eten en drinken. Om steden te bevoorraden zijn goede wegen en bruggen nodig. Die raken vaak beschadigd door natuurrampen.

In de komende jaren zullen er vaker problemen ontstaan door extreem weer. Ook in west Europa, ook in Nederland en België. In Nederland is de gehele randstad extreem kwetsbaar door de lage ligging.

Stel jezelf de vraag, of de plaats waar je woont nog wel geschikt is voor jou. Zo ja, wat kun je dan doen om je leven meer zekerheid te geven. Zo nee, waar kun je dan beter gaan wonen?

Op het platte land is er altijd wel wat te eten. Als je een behoorlijke tuin hebt, kun je een deel van je voedsel zelf kweken.

Waar je ook woont, zorg in ieder geval dat je voor drie dagen eten en drinken in huis hebt.

 

Bescherm je zelf en je verwanten

Verwanten: de mensen (en dieren) waarmee jij je verwant voelt. Voor veel mensen zijn dat familieleden. Maar dat hoeft niet. Het kan ook gaan om bijvoorbeeld vrienden en geliefden.

Het bovenstaande schetst een somber beeld van de wereld en van de toekomst. En de toekomst op korte termijn ziet er somber uit. Maar op wat langere termijn verwacht ik een betere toekomst. Na regen komt zonneschijn.

Het is nu belangrijk om maatregelen te nemen, zodat je de komende jaren op behoorlijke wijze kunt overleven. Daarbij kun je denken aan het volgende.

 1. Zoek een aantal gelijkgestemde mensen bij elkaar en vorm een Cirkel van Licht en Liefde.

 2. Kom met je cirkel eens per week bij elkaar en reinig en versterk de verschillende lagen van jullie Cirkel van Licht en Liefde: de fysieke, de sensuele, de emotionele, de mentale en de spirituele laag.

 3. Koop met je cirkel een stuk grond in een rustige en schone omgeving. (De Randstad is feitelijk een sterk vervuild moeras.) Bijvoorbeeld een oude boerderij. Knap de gebouwen samen op en teel voor een deel je eigen voedsel.

  Wij (Eva en ik) hebben een stuk grond van 660 m2. Tamelijk klein. Toch hebben we onze eigen eieren van kippen, die heel gezond voedsel krijgen. Van de fibronil-crisis hebben wij geen last gehad. We oogsten jaarlijks ruim 200 kg fruit en behoorlijk wat groente. We kweken ook onze eigen goji-bessen, zonder kankerverwekkende bestrijdingsmiddelen. Zie Ons centrum.

  Als je er echt voor gaat staan kun je met niet al te veel geld en met niet al te veel moeite voor een flink deel in je eigen voedsel voorzien. Dan is in ieder geval een deel van je voedsel vrij van giftige bestrijdingsmiddelen.

 4. Als je gezamenlijk een stuk grond beheert en je houdt daar wekelijks een ritueel om de fysieke, de sensuele, de emotionele, de mentale en de spirituele sfeer te reinigen en te vullen met licht en liefde, dan gaat het snel beter en beter met jou en de andere leden van je cirkel. De cirkel beschermt je ook tegen sensuele, emotionele, mentale en spirituele vervuiling.

 5. Neem je leven in eigen hand en zorg goed voor jezelf en je verwanten.

 

 

 

Met Licht en Liefde, Andreas Firewolf

Korte auto-biografie

 

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen.

Voor het doorgeven van taalfouten of fouten in feiten: Klik op "Feedback geven".

Als u wilt reageren op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Schermnaam is de naam die anderen zien. Voor extra veiligheid is het beter wanneer uw schermnaam anders is dan uw gebruikersnaam. Minimaal 3 characters. Toegestane tekens: hoofdletters, kleine letters, cijfers, spatie, - en _

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wat is 80 min negenenzestig ?

Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Contrast
normaal
Cirkels van Licht en Liefde, boek plus TRANCE-FORMATIE cd's voor initiatie en zelfhulp
Laten we de aarde sterven of worden we wakker?
Artikelen over DE Cirkel van Licht en Liefde
Activiteiten van de Cirkel van Licht en Liefde
English website
Contact formulier
Over inwijding in de Cirkel van Licht en Liefde
Boek Cirkels van Licht en Liefde
Iedere dag gaat het beter en beter. Wij streven naar Vrijheid, Vrede en Vriendschap.
Opleiding tot meester(es) van de Cirkel van Licht en Liefde
De ontwikkeling van de cirkel van licht en liefde
Wat kun je doen tegen vervuiling van je milieu?
Geloof en religie in 'de Nieuwe Tijd'
Ontwikkeld door Nul-A Computers