05-09-2015

Cirkel van Licht en Liefde =
Vrijheid, Vrede en Vriendschap

 

 

Het motto van de Cirkel van Licht en Liefde:

 

spreuken/goudentoekomst.gif

 

 

Cirkels van Licht en Liefde:

Onze religie is gebaseerd op Cirkels van Licht en Liefde. Een Cirkel van Licht en Liefde is een groep mensen, die samenwerken om hun leven te verbeteren en zich geestelijk te ontwikkelen.

 

Meestal bestaat een Cirkel van Licht en Liefde uit meerdere mensen. Maar je kunt ook in je eentje een solitaire cirkel vormen. Je hoeft je niet te verbinden met andere mensen. We moedigen het wel aan.

 

Een Cirkel van Licht en Liefde is autonoom. De leden bepalen de regels van die cirkel. Iedere Cirkel van Licht en Liefde heeft haar eigen regels. En iedere Cirkel van Licht en Liefde is ook onafhankelijk. Iedere Cirkel van Licht en Liefde heeft haar eigen cultuur en haar eigen rituelen.

Een Cirkel van Licht en Liefde is zo groot als praktisch werkbaar is. Iedereen moet iedereen goed kennen en vertrouwen. Communicatie en samenwerking moeten goed zijn. Wanneer een cirkel te groot wordt, wordt het tijd om deze in tweeën te splitsen.

Cirkels van Licht en Liefde kunnen samenwerken om grotere projecten tot stand te brengen. Meerdere Cirkels van Licht en Liefde kunnen gezamenlijk een gebouw kopen of huren en gezamenlijk gebruiken.

Er is geen machtsstructuur. Cirkels en individuele leden zijn niet onderworpen aan een hiërarchie. Cirkels en individuele leden werken samen op basis van Vrijheid, Vrede en Vriendschap. Cirkels en individuele leden zijn verbonden door Licht en Liefde, niet door macht en geweld.

 

Licht en liefde:

Het Licht zorgt ervoor, dat wij helder en duidelijk kunnen zien. We richten ons licht van bewustzijn op de duistere plekken van ons leven. Zo verlichten we de duistere gebieden en kunnen we ze goed bekijken. En als we onszelf helder en duidelijk zien, kunnen we onszelf ook verbeteren.

Liefde is een energie die ons verbindt. Met Liefde kunnen we elkaar helen en helpen groeien. Met Liefde kunnen we de Cirkel van Licht en Liefde voeden en ontwikkelen. Met liefde kun je de Cirkel van Licht en Liefde sterk en gezond maken en verder ontwikkelen.

 

Vrijheid, Vrede en Vriendschap:

Het hart van de Cirkel van Licht en Liefde is gevormd uit Vrijheid, Vrede en Vriendschap.

 

Vrijheid:

sayings/circle_nl.gif

 

We laten iedereen vrij. Iedereen mag doen en laten wat hij/zij wil, zolang men geen overlast veroorzaakt. Als een man seks wil met één of meerdere andere mannen, laten we hun volkomen vrij. Als mensen aan partnerruil willen doen, een groepshuwelijk willen sluiten, aan orgieën willen deelnemen, dan laten we ze vrij. Als twee mensen eeuwige trouw willen beloven, laten we ze vrij. Als iemand celibatair wil leven, laten we hem/haar vrij. Seks tussen een volwassene en een kind wijzen we af. Het toestaan hiervan is een aantasting van de vrijheid van het kind, dat in een afhankelijke positie verkeerd.

Vrijheid verkrijgen we en behouden we, als we elkaar volledig vrij laten. Wanneer leggen we iemand een beperking op? Alleen als dat echt noodzakelijk is. Als er twijfel bestaat, krijgt vrijheid de voorkeur.

 

Ouderwetse religie's worstelen met seksuele 'afwijkingen' zoals homo-seksualiteit, trans-seksualiteit, bi-seksualiteit, etcetra. Wij moedigen je aan om jezelf te zijn.

 • Als jij je lekker voelt als uitzinnige 'leernicht', doe gewoon wat je wilt. (Voorkom wel geslachtsziekten en dergelijke.)

 • Als je bdsm-meester(es) wilt zijn of seksslaaf of seksslavin, doe gewoon wat je moet doen.

 • Als je een bi-seksuele relatie wilt met meerdere mensen in een groepshuwelijk, doe gewoon wat voor jou / jullie goed is.

 • Trans-seksualiteit is wat moeilijker. We accepteren trans-seksuelen zonder voorbehoud. Maar in je lichaam te laten snijden om je om te bouwen, raden we niet aan. Ook niet af. Doe wat je moet doen, wat voor jou goed voelt.

 

sayings/ActCrazy.gif

 

In het bovenstaande ligt de nadruk op seksuele vrijheid, omdat dat op dit moment (2011) een sterk thema is in de westerse samenleving en westerse vormen van religie. 50 Jaar geleden waren astrologie, yoga en oosterse spiritualiteit grote thema's. In veel relgieuze groepen werd daar sterk afwijzend op gereageerd. Soms werd yoga met duivelverering vergeleken. Helderziendheid was helemaal erg.

Omdat de nadruk hierboven ligt op seksuele vrijheid kan men de indruk krijgen, dat alles om seks draait. Dat is dan een onjuiste indruk. We zijn voor totale vrijheid. Elkaar beperkingen opleggen dienen we zoveel mogelijk te voorkomen. Maar absolute vrijheid is vanzelfsprekend geen optie. We zullen altijd rekening moeten houden met elkaar en met de gevolgens van ons gedrag.

 

Vrede en harmonie:

We leven in vrede en harmonie met elkaar en met onze omgeving.

 • In de eerste plaats zorgen we voor vrede en harmonie in onze eigen Cirkel van Licht en Liefde. Dat is gemakkelijk, als alle leden daar bewust naar streven.

 • In de tweede plaats zorgen we voor vrede en harmonie tussen de verschillende Cirkels van Licht en Liefde. Dat is ook gemakkelijk.

 • In de derde plaats streven we naar vrede en harmonie met onze omgeving. Als onze omgeving dat ook doet, zijn er geen grote problemen. Als er een conflict ontstaat, is dat met wat goede wil op te lossen.

 

Vriendschap:

Een vriend(in) is iemand, die je steunt en die je helpt om je doelen te bereiken.

In het gewone leven is een vriend(in) misschien iemand om mee uit te gaan, om mee te sporten, o.i.d. Dan heb je een gezamenlijk doel: samen een leuke tijd hebben, samen ontspannen.

Vrienden helpen elkaar zonder iets terug te verlangen. Als je gaat verhuizen, helpen je vrienden je graag. Verhuizers helpen je ook graag, maar brengen dit wel in rekening.

In de Cirkel van Licht en Liefde is vriendschap heel belangrijk. Alle leden van een Cirkel van Licht en Liefde zijn elkaars vrienden. Dat wil zeggen, dat we elkaar graag helpen en elkaar ondersteunen.

 

Alle leden van dezelfde Cirkel van Licht en Liefde zijn elkaars vrienden. Als dat niet het geval is, heeft die cirkel een serieus probleem.

We verwachten niet, dat alle leden van alle cirkels elkaars vrienden zijn. Dat mag wel, maar laten we met beide benen op de grond blijven staan.

We verwachten wel, dat alle leden van alle cirkels in principe welwillend tegenover elkaar staan. Maar je hoeft het niet met elkaar eens te zijn.

Vriendschap vinden we een vereiste tussen de leden van dezelfde cirkel. Cirkels kunnen met elkaar een vriendschappelijke relatie aan gaan. Dan is vriendschap tussen alle leden van die cirkels een vereiste. Als dat niet mogelijk is, kunnen die cirkels een coöperatieve relatie aangaan en samenwerken zoveel als mogelijk is. Tussen echte vrienden zijn geen afspraken nodig. In een coöperatieve relatie helpt het om duidelijke afspraken te maken.

 

Er zijn mensen, die alleen je vriend zijn wanneer zij iets nodig hebben. Als jij iets nodig hebt, hebben ze geen tijd. Dat zijn geen vrienden, maar parasieten. In de Cirkel van Licht en Liefde tolereren we geen parasieten. Iedereen dient zijn/haar bijdrage aan zijn of haar Cirkel van Licht en Liefde te leveren. En ieder lid kan rekenen op de vriendschap en de hulp van alle andere leden.

 

De fundering van de Cirkel van Licht en Liefde

Een stevig gebouw bouwt men op een stevige fundering. De Cirkel van Licht en Liefde is gefundeerd op discretie, trouw en betrouwbaarheid.

 

Discretie

Als buitenstaanders kijken naar de gebruiken en rituelen van een religie dan wordt het al gauw 'aapjes kijken'. Men vindt alles vreemd en vooral bij primitieve mensen ontstaat de neiging om de rituelen van andere mensen belachelijk te maken. Feitelijk maken deze primitieve aapmensen zichzelf belachelijk, maar dat beseffen ze niet.

Men kan zeggen: 'Niets van aantrekken!' Dat vinden we heel erg fout. Mensen die iets belachelijk maken zenden energie uit. Vooral etherische en emotionele energie. Andreas Firewolf ziet deze emotionele energie als gekleurde vormen die uit de navelchakra komen. Wanneer mensen goede emotionele energie uitzenden, zijn deze vormen zacht, harmonisch en aangenaam. Slechte emotionele energie ziet er uit als lelijke disharmonische donkere vormen met scherpe hoeken en randen. Men zegt vaak: 'schelden doet geen pijn', maar dat is niet waar. Schelden en belachelijk maken doet wel pijn en is wel schadelijk.

In de Cirkel van Licht en Liefde hebben we geen behoefte aan de ethersiche, emotionele en mentale 'braaksels' van primitieve mensen. Daarom houden we zoveel mogelijk geheim.

 

Discretie is een essentieel onderdeel van het fundament van de Cirkel van Licht en Liefde.

 

 • Het lidmaatschap is geheim. Vertel niemand over je lidmaatschap. Loop er niet mee te koop. Je kunt een uitzondering maken voor mensen die je echt kunt vertrouwen. Bijvoorbeeld een psycho-therapeut of een hele goede vriend of vriendin. Vertel het niet aan je familie-leden of kennissen. Voor je het weet gaat het verhaal rond dat je lid bent van een heel enge sekte en gaan ze vragen hoe het met je gaat.
  • Vertel absoluut NIEMAND over het lidmaatschap van andere mensen. Niemand mag je lidmaatschap bekend maken behalve jijzelf.
 • Wat in jouw cirkel gebeurt blijft binnen jouw cirkel. Wees discreet.
  • Het correct na vertellen van een gebeurtenis is onmogelijk. Jij hebt iets gezien door jouw ogen. Je hebt die gebeurtenis verwerkt met jouw hersenen en gekleurd met jouw emoties. Wanneer je er over vertelt, doe je dat in jouw woorden, die de betekenis en emotionele lading hebben, die jij er aan geeft. Iedere vertelling is niets meer dan een vertelling. Een vertelling verschilt altijd sterk van de werkelijkheid.
  • Vertrouwen in een cirkel kan alleen groeien wanneer men niet praat met buitenstaanders over wat er gebeurt in de cirkel.
  • Als je praat met een psychiater of psycho-therapeut dien je te kiezen: helemaal niet praten over wat er gebeurt in je cirkel of overleggen met de leden van je cirkel en hun toestemming vragen om er over te praten.
 • Het bekendmaken van lidmaatschap en wat leden of cirkels doen is ten strengste VERBODEN. Het kan voorkomen, dat 'journalisten', anti-theïsten of gestoorde activisten zich aanmelden, net doen alsof ze tot een cirkel behoren en vervolgens dingen openbaarmaken via de media of via internet. We noemen ze 'infiltranten'.
  • Voor de echte leden van de Cirkel van Licht en Liefde: Wees niet naïef, wees op je hoede. Als je iemand niet vertrouwt, dan is daar meestal een goede reden voor.
  • Voor potentiele infiltranten: under-cover operaties tegen de Cirkel van Licht en Liefde beschouwen wij als zeer ernstige misdrijven. Wanneer het voorkomt, zullen we strafrechterlijke vervolging eisen. Daarnaast zullen we civielrechterlijk vervolgen en heel hoge schadevergoedingen eisen.
  • Voor de media: Openbaarmaking van als geheim geclassificeerd materiaal, openbaarmaking van lidmaatschap, openbaarmaking van wat wij doen in de Cirkel van Licht en Liefde beschouwen wij als zeer ernstige misdrijven. Wanneer het voorkomt, zullen we strafrechterlijke vervolging eisen. Daarnaast zullen we civielrechterlijk vervolgen en heel hoge schadevergoedingen eisen.
  • En voor de goede orde: We doen niets geheimzinnigs, we doen niets misdadigs. We willen gewoon met rust gelaten worden en we willen dat men onze privacy respecteert.

 

 

Trouw

Leden van een cirkel gaan een emotionele band aan, die je kunt vergelijken met een huwelijk. Het is de bedoeling om elkaar te steunen en loyaal te zijn aan elkaar.

We spreken niet met buitenstaanders over elkaar. Maar dat is al besproken onder discretie.

 

Betrouwbaarheid

We doen onze uiterste best ons te houden aan ons woord en aan gemaakte afspraken.

Om verbreken van afspraken te voorkomen, zijn we voorzichtig met wat we afspreken en voorzichtig met het beloven van dingen.

 

De acht zuilen van de Cirkel van Licht en Liefde

De Cirkel van Licht en Liefde heeft acht zuilen. Zie tekening. Die bespreken we hieronder.

cirkel/acht_zuilen.gif

 

Licht

Met licht kunnen we zien. 'Ergens je licht op werpen' betekent 'iets duidelijk maken', 'iets helder maken', 'iets laten zien'. 'Er gaat mij een lichtje op' betekent: 'het wordt mij duidelijk'. 'Het licht zien' betekent: 'inzicht krijgen', 'helderheid van geest krijgen'.

Mensen verschillen van andere dieren omdat zij zichzelf bewust kunnen veranderen. Niet alle mensen kunnen dat. Om jezelf bewust te kunnen veranderen moet je je eerst bewust worden van je gedrag. Je dient naar je eigen gedrag te kijken. Je moet het licht van bewustzijn laten schijnen op je gedrag. Daardoor krijg je zelfkennis. Daarna kun je proberen om jezelf te veranderen.

Om je gedrag te veranderen hebben we oefeningen. Om deze oefeningen te kunnen doen heb je een bepaalde mate van discipline nodig. Als je veel zelf-discipline hebt, kun je jezelf oefenen en je gedrag helemaal zelfstandig veranderen. Andreas Firewolf heeft dat gedaan. Veel mensen hebben daarvoor te weinig zelf-discipline. Dan helpt het om met een groep gelijkgestemde mensen te oefenen en elkaar aan te moedigen. Dan disciplineren we elkaar en helpen we elkaar te groeien in wijsheid, liefde en inzicht.

 

Liefde

Wat is liefde? 'Ik hou van jou, dus moet jij doen wat ik wil' is geen liefde maar emotionele gebondenheid. 'Liefde tussen moeder en kind' is in veel gevallen geen liefde maar emotionele verstrengeling en instinctief gedrag. Althans in de taal van de Cirkel van Licht en Liefde. In gewone spreektaal wordt het woord 'liefde' voor van alles en nog veel meer gebruikt.

Het is gemakkelijker om te zeggen wat liefde niet is, dan wat het wel is.

We kunnen liefde zien als een energie die ons verbindt met datgene waarop wij onze aandacht richten. Het is ook een energie die we door ons heen kunnen laten stromen, zodat wij met liefde denken, voelen, spreken en handelen. We kunnen deze energie ook in voorwerpen of levende wezens laten stromen. We doen dit, wanneer we willen dat het goed gaat met iets of iemand. Als we met liefde een stuk hout bewerken, wordt het een kunststuk. Als we 'de liefde bedrijven' versterken we of helen we degene met wie we liefde bedrijven. Helaas wordt 'de liefde bedrijven' ook gebruikt voor liefdeloze seks. Een vrouw (of man) penetreren en haar het gevoel geven, dat ze een waardeloos gebruiksvoorwerp is, is niet hetzelfde als 'de liefde bedrijven'. Voor normale mensen is dat vanzelfsprekend. Als we afgaan op het taalgebruik van de media, lopen er bij de media weinig normale mensen rond.

Liefde is net als licht een vorm van energie. Licht zorgt voor begrip, liefde zorgt er voor, dat het goed met ons gaat, dat we ons goed voelen, dat we echt leven. Dat is geen duidelijke definitie. Op dit moment (2015) moeten we het met deze definitie doen. In de Cirkel van Licht en Liefde hebben we oefeningen om liefde als energie direct te ervaren. Dat verduidelijkt meer dan honderdduizend woorden.

 

Fysieke manifestatie

Het Christendom en sommige andere oude geloven wekken de indruk, dat het leven op aarde alleen maar een beproeving is en dat het gaat om het leven in de hemel. Wij wijzen dat geloof af.

Geloof in een leven na de dood en geloof in reïncarnatie mag en moedigen we aan. Je mag in principe geloven wat je wilt. Geloof dat het leven op aarde onbelangrijk is of alleen maar een beproeving, wijzen we af.

Wij willen zo goed mogelijk leven in de fysieke wereld. We doen moeite om ons fysieke lichaam gezond en sterk te maken en te houden. We willen ons fysieke leven verlengen en tot volmaaktheid verbeteren. Daarvoor doen we oefeningen gericht op versterking en ontwikkeling van het fysieke lichaam. We eten zo gezond mogelijk. En we willen leven in een gezonde, schone en mooie fysieke omgeving.

 

Passie

Wij willen vurig en gepassioneerd leven. We streven naar rust en beheersing, maar niet naar lauwheid, depressiviteit, nihilisme. We doen oefeningen om het slangevuur (kundalini) te ontwikkelen.

Bij de passie hoort ook seksualiteit. Je mag celibatair leven. Je mag een celibataire cirkel vormen. Doe gewoon wat voor jou goed is. Maar in het algemeen zijn we voorstander van seksuele ontwikkeling en seksuele bevrijding.

 

Discipline

Om ons leven te kunnen besturen hebben we nodig: beheersing over onszelf. Alle leden van onze soort hebben enige zelfbeheersing. Dat zit ingebakken in onze genen. Er zijn mensen, die zeer impulsief zijn. 'Ze hebben een kort lontje'. Ze krijgen het stempel: 'ADHD', 'ADD', etcetera. Deze mensen hebben moeite om zich te handhaven in de moderne samenleving. Hoe meer de samenleving zich ontwikkelt, hoe belangrijker zelfbeheersing wordt. Mensen met veel zelfbeheersing hebben het gemakkelijker dan mensen met weinig zelfbeheersing. In de Cirkel van Licht en Liefde streven we naar ontwikkeling van zelfkennis (zuil van het licht) en zelfbeheersing (zuil van discipline).

In de Cirkel van Licht en Liefde disciplineren we onszelf, elkaar en onze cirkel. Dat doen we ondermeer met oefeningen.

 

Andreas Firewolf begon in 1974 op 12-jarige leeftijd met adem-oefeningen. Bijvoorbeeld de eerste ritmische ademoefening: Rechtop zitten op een stoel, kijken naar één punt en 12 keer rustig in en uit ademen, 7 tellen in, 1 tel inhouden, 7 tellen uit en 1 tel uithouden. Heel vaak vroeg hij zich af, waar hij mij bezig was. Was het niet zinloos? Schoot hij er wel wat mee op? Kon hij niet beter iets anders doen? Etcetera. Hij zette door. Hierdoor ontwikkelde hij zelfdiscipline, zelfbeheersing, concentratievermogen en wilskracht. In 1975 verbaasden leraren op school zich over zijn zelfbeheersing.

Wanneer je jezelf oefent om rustig in en uit te ademen krijg je beheersing over je ademhaling, over je solar plexus en over je sympathisch zenuwstelsel. Met kalm en rustig in en uit ademen ontwikkel je ook de solar plexus. Je ontwikkelt een sterkere rustiger persoonlijkheid. Dat gaat niet van vandaag op morgen. Lezen over een oefening en hem één keer doen heeft weinig effect.

Als je 10 jaar lang iedere dag drie keer de eerste ritmische ademoefening hebt gedaan, begin je hem te begrijpen.

 

Intuïtie

Tuïtie betekent onderwijs. Een tutor is een onderwijzer. Een intuïtie is een ingeving waarmee je iets leert. In algemenere zin is het een ingeving over een situatie, over een probleem, wat je moet doen, etcetera.

Je kunt pas onderwezen worden als je je openstelt voor je tutor. Als je alles beter weet, kan de tutor beter zwijgen. Als je intuïties wilt, dien je je open te stellen. Je dient je gedachten, gevoelens, emoties, sensaties tot rust te brengen en je open te stellen voor ingevingen.

Een onderwijzer kan je alleen een echt goede les geven wanneer je met een vraag zit. Als je een vraag stelt, die voor jou belangrijk is, en je onderwijzer geeft je op dat moment een antwoord dat je begrijpt, leer je meteen een zeer waardevolle les. Als een leraar op school een verhaal afsteekt, terwijl jij met je vriendinnen aan het kletsen bent of met je vriendje aan het 'appen', 'sms-sen' of 'emailen' bent, kan hij/zij net zo goed naar huis gaan.

In de Cirkel van Licht en Liefde ontwikkelen we onze intuïtie. We willen graag levenslessen en nieuwe inzichten. Daarom oefenen we ons in het 'leegmaken', 'openstellen' en het stellen van de juiste vragen. Wat is een juiste vraag? Iets waar je je op dat moment mee bezig houdt! Dat klinkt niet alleen simpel, het is simpel. We doen ons best om simpele mensen te worden. Ingewikkeldheid en geleerdheid helpt ons niet verder.

 

Waardering

Wij waarderen de Cirkel van Licht en Liefde, wij waarderen de leden en wij waarderen onszelf.

Veel mensen zijn ontevreden. Ontevredenheid wordt vaak gecultiveerd. Bedrijven moedigen onvrede aan met reclame om producten of diensten te verkopen. Politici moedigen onvrede aan om stemmen te trekken en hun zin door te drijven. Kijken we naar het leven in de westerse samenleving, dan hebben we weinig reden om ontevreden te zijn. Het maakt ons leven niet beter maar slechter.

In de Cirkel van Licht en Liefde oefenen wij ons in waardering. Door onszelf en ons leven beter te waarderen ontstaat tevredenheid. Door elkaar meer te waarderen ontstaat respect, vriendschap en liefde.

Wanneer we iets of iemand bewust waarderen verhogen we de waarde. Wanneer je je partner bewust waardeert, verhoog je zijn/haar eigenwaarde. Daardoor stijgt de waarde van je partner. Door jezelf bewust te waarderen, verhoog je je eigen eigenwaarde. Daardoor stijg je in waarde.

Veel mensen hebben geleerd te ont-waarden. Inplaats van te waarderen, doet men aan denigreren, in de grond trappen, neersabelen, ondermijnen, etcetera. Onze taal heeft erg veel woorden voor dergelijk wangedrag. Omdat het zo'n grote rol speelt in onze samenleving. In de Cirkel van Licht en Liefde transformeren we dergelijk gedrag door bewust te waarderen. Daardoor maken we onszelf tevreden en stralen we eigenwaarde en zelfvertrouwen uit.

 

Waarheid

Wij doen ons best zo eerlijk mogelijk te zijn en de waarheid onder ogen te zien. Dat is niet eenvoudig.

Vaak zegt men: 'Wees eens eerlijk'. Alsof dat een bewuste beslissing is! Ons onbewuste verbergt de dingen voor ons, die we niet kunnen verdragen. Dat is een automatische bescherming, die we niet bewust kunnen uitschakelen.

Als je bent opgegroeid in een sterk onderdrukkende en sterk bestraffende cultuur, dan heb je geleerd om te liegen en te bedriegen. Jezelf en anderen. Je kunt niet eerlijk zijn in een cultuur waarin iedere afwijking van de norm zwaar bestraft wordt.

Neem bijvoorbeeld homoseksualiteit in een bestraffende cultuur. Bijvoorbeeld in een land waar homo's worden opgehangen. Daar ga je niet als een 'leernicht' over straat. Je verbergt je seksuele identiteit en indien nodig lieg je keihard. Jij een homo? Om dat tegen te spreken heb je iedere dag seks met een andere vrouw. Gewoon om iedere twijfel weg te nemen.

In de Cirkel van Licht en Liefde doen we ons best om tolerant te zijn en elkaar aan te moedigen eerlijk te zijn. Mensen die bestraffend zijn opgevoed hebben daar meer moeite mee, dan mensen die vrij zijn opgevoed. We streven naar zelfkennis, zodat we eerlijker tegenover onszelf zijn. We streven naar openheid om daarmee het goede voorbeeld te geven voor de andere leden van onze cirkel.

 

Mensen die streng zijn opgevoed hebben vaak sterke discipline en moeite met open en eerlijk zijn. Zeker wanneer openheid of eerlijkheid bestraft werden.

Mensen die vrij zijn opgevoed hebben vaak moeite met discpline.

 

 

Met Licht en Liefde, Andreas Firewolf

Korte auto-biografie

 

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen.

Voor het doorgeven van taalfouten of fouten in feiten: Klik op "Feedback geven".

Als u wilt reageren op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Schermnaam is de naam die anderen zien. Voor extra veiligheid is het beter wanneer uw schermnaam anders is dan uw gebruikersnaam. Minimaal 3 characters. Toegestane tekens: hoofdletters, kleine letters, cijfers, spatie, - en _

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wat is 38 plus een ?

Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Contrast
normaal
Artikelen over DE Cirkel van Licht en Liefde
Activiteiten van de Cirkel van Licht en Liefde
English website
Contact formulier
Over inwijding in de Cirkel van Licht en Liefde
Boek Cirkels van Licht en Liefde
Iedere dag gaat het beter en beter. Wij streven naar Vrijheid, Vrede en Vriendschap.
Opleiding tot meester(es) van de Cirkel van Licht en Liefde
De ontwikkeling van de cirkel van licht en liefde
Wat kun je doen tegen vervuiling van je milieu?
Geloof en religie in 'de Nieuwe Tijd'
Ontwikkeld door Nul-A Computers