01-06-2000

De Cirkel van Licht en Liefde is GEEN sekte

 

 

Het motto van de Cirkel van Licht en Liefde:

 

spreuken/goudentoekomst.gif

 

 

In dit artikel wordt duidelijk aangetoond, dat de Cirkel van Licht en Liefde geen sekte is. Wij houden geen mensen vast, we zetten mensen niet op tegen de maatschappij, we streven niet naar afzondering, we ontnemen je niet je vrijheid, we eisen geen gehoorzaamheid of aanbidding, etcetera. De personen en groepen die ons een sekte noemen, gedragen zich crimineel.

Anti-theïsme (of a-theïsme) is tegenwoordig in de mode. Anti-theïsten zijn nieuwe vormen van anti-semitisten. Ze vervolgen niet alleen de joden, maar alle mensen met een geloof. Ze zijn niet beter dan nazi's. Beschuldigingen dat wij een sekte zouden zijn, komen vooral van anti-theïsten.

Anti-theïsten zijn geen ongelovigen. Ongelovigen zijn mensen die niet geloven en voor wie geloof onbelangrijk is. Ongelovigen vervolgen geen mensen met een geloof. Ze hebben wel wat beters te doen dan iets te vervolgen, waarin ze niet geloven. Anti-theïsten geloven wel. Zij geloven, dat er niets heiligs of goddelijks is. Van de afwijzing van al het heilige hebben ze een religie gemaakt. Zij vereren en aanbidden 'de duivel', het zijn duivel-aanibidders. Duivel komt van 'd Evil: het Kwaad. Anti-theïsten vereren het Grote Kwaad, zoals de nazi's dat deden. Ze gebruiken woorden als wapens om mensen die anders zijn te beschadigen, te stigmatiseren, kapot te maken. Het zijn zeer kwaadaardige mensen, die alles aan elkaar liegen. Geef ze de macht en alle gelovigen worden systematisch vernietigd in kampen zoals Auschwitz.

 

Op internet staan zeer kwaadaardige en tot haat aanhitsende artikelen over Firewolf en de Cirkel van Licht en Liefde. Het liefst zouden we deze negeren. Maar door de komst van 'google' kan dat niet. Dan krijgen we mail waarin gevraagd wordt, of wij racistisch zijn, of wij extreem-rechts zijn, of wij ... We hebben helemaal geen zin om ons met dit soort dingen bezig te houden, maar we worden daar wel toe gedwongen. Net als sommige ongewenste insecten in onze moestuin aandacht en een reactie eisen, zo eisen bepaalde onmensen op internet aandacht en een reactie. Deze reactie geven we met tegenzin. Als je naar je hart luistert, hoef je deze reactie niet te lezen. Deze reactie is vooral bestemd voor mensen die zwak zijn en goedwillend. Deze reactie is voor mensen, die eigenlijk het goede willen, maar die zich niet kunnen afsluiten voor haatzaaiende kwaadsprekers, lasteraars, valse slangen.

 

Haatzaaiers: mensen die haat zaaien in de hoop een grote oogst binnen te halen.

Een aantal zeer zieke mensen uiten beschuldigingen tegen alles dat iets te doen heeft met religie en dat afwijkt van wat de samenleving gewoon vindt. Vele religieuze groepen worden uitgescholden voor sekte zonder dat daar een goede reden voor is. Dat is een zware beschuldiging. Er zijn voorbeelden van sekten waar geen enkele religieuze groep mee geassocieerd wil worden. Ik verwijt de overheid dat zij de religieuze vrijheid laat aantasten. De overheid behoort het onterecht uitschelden voor sekte van een groep of persoon strafbaar te stellen, indien men niet kan bewijzen dat het om een sekte gaat.

In dit artikel zal ik zonder enige twijfel bewijzen, dat de Cirkel van Licht en Liefde absoluut geen sekte is.

De mensen die wilde beschuldigingen uiten, lezen niet. Zij bestuderen de feiten niet. Daarom beschermt dit artikel niet tegen laster en valse beschuldigingen. Maar als je geinteresseerd bent en je leest zorgvuldig, dan kun je voor jezelf uitmaken, dat de Cirkel van Licht en Liefde geen gevaarlijke sekte is, maar een zeer goed middel voor overleving en spirituele groei.

 

Wanneer is een groep een sekte?

Er is sprake van een sekte wanneer aan meerdere van de volgende punten voldaan wordt.

1. Er is sprake van een dominante leider,
die in grote mate wordt vereerd en die wordt gezien als een brenger van het heil.

Andreas Firewolf is geen dominante leider. Verering staat hij niet toe. Voor het heil dient men zelf te zorgen. TRANCE-FORMATIE is gewoon toegepaste psycho-fysiologie.

Andreas Firewolf mediteert sinds 1974, sinds zijn 12e jaar. Zijn chakra's stralen veel energie uit, hij is een zeer sterke heler en hij heeft vele ontmoetingen gehad met 'de hogere intelligentie', 'god' of hoe je 'de onbekende' ook wilt noemen. Het meeste werk dien je zelf te doen. Maar een inwijding of training van Andreas Firewolf is zeer speciaal en heel erg goed.

Cursisten respecteren Andreas Firewolf, maar er is geen sprake van verering. Andreas Firewolf heeft meer dan 300 TRANCE-FORMATIES gemaakt. Met deze geleide meditaties kun je jezelf TRANCE-FORMEREN, verbeteren. Dit is geen verlossing of redding, maar voortdurende spirituele, mentale, emotionele en fysieke groei. En dat doe je allemaal zelf. De TRANCE-FORMATIES zijn gereedschappen om je lichaam, geest en ziel te vormen.

spreuken/doewatgijwilt.gif

 

 

2. Aanhangers wordt verlossing beloofd indien men het voorgeschreven pad volgt.

Een voorgeschreven pad is van de joodse, christelijke en islamitische religies. In deze religies is er een grote pappa in de hemel, die geboden oplegt en die mensen vervloekt wanneer ze anders handelen. Wij geloven niet in een grote pappa in de hemel. Als in een bepaalde cirkel men wel een dergelijk geloof wil, is men daar vrij in. Maar het is niet het geloof van Andreas Firewolf en zeker geen voorgeschreven geloof. Wij geloven, dat iedere man, iedere vrouw en ieder kind een uniek individu is en dat ieder persoon zijn eigen unieke pad moet volgen.

Andreas Firewolf promoot geen geloof in een hemel of een hel. De Cirkel van Licht en Liefde gaat over het leven in het HIER en NU. Je mag geloven wat je wilt aangaande het leven na de dood. Als er leven is na de dood. Als je gelooft dat alles eindigt als je stopt met ademen is dat ook goed. Als het goed is voor jou. Voor de meeste mensen geldt, dat hun leven beter wordt van een geloof in een leven na de dood. Geloven in voortbestaan na de dood is gunstig voor je geestelijke gezondheid. Maar er is geen leer over het leven na de dood.

 

3. Dit voorgeschreven pad wordt beschouwd als het enig juiste pad.

Ieder mens dient zijn eigen pad te gaan. Er zijn heel veel TRANCE-FORMATIES. Men kan gewoon uitkiezen wat men nodig heeft.

Dit 'pad' is niet het juiste pad. TRANCE-FORMATIE is in ontwikkeling. Andreas Firewolf zegt hierover: "Dingen die ik 10 jaar geleden juist achtte, heb ik inmiddels laten vallen. Als ik over 10 jaar kijk naar de TRANCE-FORMATIES van nu, dan zal ik (hopelijk) veel als verouderd beschouwen. Ik weet slechts een klein deel van wat er te weten valt. Ik vind het absurd om je te beperken tot één persoon of één leer."

 

Ter illustratie een tekst uit de cursus "RaSaTa-yoga"

 • Traditionele religies gaan uit van een profeet of messias, die na een goddelijke openbaring een complete en foutloze kosmologie op aarde bracht. Deze kosmologie is door god zelf gedicteerd. God is foutloos en almachtig. Dus is de door zijn profeet verkondigde kosmologie ook foutloos. Wie daar aan twijfelt, beledigt god en zijn aanhangers. Die moet dus gestraft worden. Stenigt hem, kruisigt hem, verbrandt hem! Gij zult een godslasteraar niet in leven laten, verkondigen de woedende priesters van traditionele religies.
 • Epileptici hebben soms ook aanvallen van goddelijke openbaringen. Schizofrenen scheppen verbazingwekkende kosmologieën, die veel gelijkenis vertonen met bijvoorbeeld de QaBaLaH. Maar zijn zij profeten van een almachtige god? Of zijn zij mensen met een hersenbeschadiging, waardoor hun grote hersenen in het wilde weg logisch klinkende nonsens produceren?
 • Veel profeten zijn tot hun inzichten gekomen na wekenlang gevast te hebben. Wanneer je een week lang geen koolhydraten eet, beginnen je hersenen met de produktie van LSD-achtige stoffen (volgens een proefschrift van Dr. Schouten aan de Erasmus universiteit). Je kunt hetzelfde soort inzichten verkrijgen door gewoon LSD in te nemen. Dat maakt het leven van mensen als Jezus en Mohammed ineens een stuk minder romantisch.
 • Stel dat ik een nieuwe kosmologie zou scheppen. Ik doe dat niet tijdens een aanval van epileptie. Ik doe dat ook niet nadat mijn brein door dagenlang vasten en glucose-tekort op hol geslagen is. Neen! Ik neem een lekkere maaltijd en een kop koffie, en dan ga ik met al mijn geestelijke vermogens, inclusief mijn kritische verstand, een nieuwe kosmologie scheppen. Hoe zou ik beginnen?
  • Waarschijnlijk zo:
  • Deze kosmologie is NIET compleet, want mijn hersenen zijn te klein om de kosmos te bevatten.
  • Een jaar geleden dacht ik anders over dingen dan nu. Sommige dingen die ik vorig jaar voor waar hield, beschouw ik nu als onjuist. Over een jaar zal ik sommige dingen, die ik nu als juist beschouw, als onjuist beschouwen. Dingen die ik nu opschrijf, zijn over enige jaren achterhaald. Daarom bevat deze kosmologie fouten.
  • Deze kosmologie bevat dus fouten en is zeer onvolledig.

Klinkt dit als de leer van een sekte?

spreuken/bestehervormers.gif

 

4. Aanhangers geloven, dat zij tot een uitverkoren groep behoren.

Geloof in superioriteit wijst Andreas Firewolf af. Inplaats van homo sapiens gebruikt nij bij voorkeur pan mendax (Liegende Aap) als latijnse naam voor de mens. Naar mijn mening behoort de mens gewoon tot dezelfde mensapengroep als de bonobo en de chimpansee. Er is maar één groot verschil tussen de mens en de andere mensapen: de mens kan liegen, de andere mensapen niet. We zouden de mens dus eigenlijk 'liegende aap' moeten noemen, inplaats van 'denkende aap'.

 

5. De groep oefent sterke druk uit op haar leden.
Aanhangers worden met morele pressiemiddelen of hoge werkdruk bestraft.
Er is sprake van gedragscontrole.

In een bepaalde Cirkel van Licht en Liefde kan er druk worden uitgeoefend op leden. Dat is afhankelijk van de kwaliteit van de leider(s) en van de leden. Het wordt niet aangemoedigd door Firewolf.

Het is ook afhankelijk van de situatie. In een autarkische cirkel is het noodzakelijk om het werk gezamenlijk te doen en de afgesproken regels te volgen. De regels zijn gemaakt door de leider(s) en de leden en kunnen veranderd worden door de leider(s) en de leden. Als de leider het leuk vindt om te domineren en de leden vinden het leuk om onderdanig te zijn, dan kan zo'n cirkel gaan lijken op een sekte. Of op een BDSM-groep. Dit wordt niet aangemoedigd en ook niet veroordeeld door Firewolf. Je mag doen wat voor jou goed is.

In de Cirkel van Licht en Liefde word je geacht dagelijks een TRANCE-FORMATIE te doen. Gedurende een TRANCE-FORMATIE kijk je naar jezelf en hoe je leeft. Als je cirkel niet goed is voor jou, zie je dat heel snel en kun je die cirkel verlaten. Of je kunt proberen die cirkel te veranderen. Zo lang je dagelijks een TRANCE-FORMATIE doet heb je een grote weerstand tegen sektarisme.

 

6. Er wordt druk uitgeoefend om contact met mensen buiten de groep op te geven.

We moedigen mensen aan relaties te onderhouden met andere mensen om kennis en andere dingen te verkrijgen. Een huisvrouw werd door Andreas Firewolf aangemoedigd een studie psychologie te volgen bij de Open Universiteit.

Hoe jij omgaat met andere mensen is jouw keuze en de keuze van de cirkel waarvan jij lid bent. Het is ook afhankelijk van de eigenschappen van je cirkel.

Als je lid wordt van een autarkische cirkel op het platte land, moet je voorzichtig zijn met relaties uit de grote stad. Als je grote wilde feesten gaat houden in een rustige omgeving, roep je weerstand op. Het is beter om goede relaties met je buren op te bouwen en te onderhouden.

Als je lid bent van een cirkel in een grote stad en je leeft in je eigen huis en je ontmoet de leden van je cirkel eens per week of eens per maand, dan is er geen reden waarom dit je relaties met andere mensen zou beinvloeden.

Voorbeeld:

Stel dat je lid wordt van een cirkel van incestslachtoffers. Deze cirkel zou van haar leden kunnen vragen om alle familiebanden te verbreken. Dit wordt niet door Firewolf voorgeschreven, maar het kan nuttig zijn voor deze speciale cirkel.

Mensen met een normale opvoeding kunnen familie-relaties onderhouden zoals het hun uitkomt. Maar als je een pad kiest dat afwijkt van de gewone samenleving, kunnen relaties met familieleden problematisch worden. Dat is vooral afhankelijk van de geestelijke volwassenheid van deze familieleden.

spreuken/liefdevoorjezelf.gif

 

7. Aanhangers doen missiewerk, delen brochures uit
en bezoeken kennissen uitsluitend om te vertellen over hun "fantastische belevenissen" binnen de beweging.

We hebben geen missie. We zorgen voor onszelf. En we zijn bereid onze kennis te delen met mensen die dat graag willen.

Leden van een cirkel kunnen naar een beurs gaan om nieuwe leden te vinden. Als dat goed is voor hun.

We willen geen mensen in onze cirkel die daar niet klaar voor zijn. Daarom proberen we kennissen niet te overtuigen om lid te worden. Als je mensen aantrekt die niet klaar zijn, bederf je de vrede in je cirkel. Als je mensen in je cirkel probeert te houden, die zich daar niet (meer) in thuis voelen, verstoor je ook de vrede in je cirkel.

 

8. Men dwingt aanhangers giften te geven of hun vermogen bij toetreding af te geven.

Dit is afhankelijk van de cirkel waarvan je lid wordt. Als je lid wordt van een cirkel met eens in de week of eens in de maand een ontmoeting, dan kan de meester vragen om een redelijke donatie. Als je lid wordt van een autarkische cirkel en je gaat leven op een landgoed van die cirkel, dan zou men je kunnen vragen om alles wat je hebt aan die cirkel te geven. Een andere mogelijkheid: Een autarkische cirkel kan opgericht worden als een bedrijf met aandelen. Inplaats van je bezittingen af te staan koop je aandelen. Als je de cirkel wilt verlaten kun je je aandelen verkopen aan nieuwe leden van die cirkel.

Hoeveel je geeft aan en ontvangt van een groep is altijd moeilijk. Je dient de regels van die speciale cirkel zorgvuldig te bestuderen voordat je lid wordt. Maar dat geeft geen garantie. Als je teleurgesteld raakt en je verlaat je cirkel, dan is het waarschijnlijk dat een aantal mensen daarvan schade ondervinden. Er zijn TRANCE-FORMATIES om goed om te gaan met dit soort situaties om de schade te beperken.

Andreas Firewolf eist geen donaties, maar als je wilt geven, zullen we je donaties gebruiken om een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Inplaats van donaties vraagt Andreas Firewolf geld voor CD's, cursussen, workshops en trainingen zoals een gewoon bedrijf. Als je de prijzen vergelijkt met een gewone universiteit zijn we beslist niet duur. Vergeleken met de meeste coaches is Andreas Firewolf spotgoedkoop.

Wanneer je als spirituele groep vraagt om donaties, noemt men je een sekte. Wanneer je normale prijzen vraagt voor spiritueel onderwijs, noemt men je een oplichter, die er op uit is 'mensen geld uit hun zakken te kloppen'. Degenen die dit soort dingen zeggen of op internet verspreiden, maken deel uit van een buitengewoon kwaadaardig crimineel netwerk. Feitelijk willen ze alle spirituele organisaties van alle inkomsten beroven om zo alle spiritualiteit kapot te maken. De mensen die dat doen, dienen het de Duivel: het Grote Kwaad. (Duivel komt van 'd Evil.)

spreuken/hogerswijden.gif

 

9. Men gebruikt zelfbedachte begrippen, die niet duidelijk verklaard worden.

TRANCE-FORMATIE is een bedacht woord. Een TRANCE-FORMATIE kan betekenen:

 • een sessie in alfa-staat, waarin je kijkt naar jezelf en je gedrag met behulp van een TRANCE-FORMATIE;
 • een verhaal vertelt in een ontspannende toon met taalstructuren zoals bij NLP of hypnose, bij voorkeur met een ontspannend achtergrondgeluid (zoals golven, stromend water, vogelgefluit, bin-aural beat of differential beat, etc.) bijvoorbeeld op een CD, als mp3-bestand o.i.d.

We gebruiken jargon. Als we jargon gebruiken, verklaren we de woorden.

Firewolf studeerde non-aristotelische semantiek tijdens zijn puberteit. Met name het boek 'Science and sanity' van Alfred Korzybski bestudeerde hij grondig. Zijn boeken zijn extreem precies en zeer beknopt. Een cursist stelde: 'Andere schrijvers hebben een heel hoofdstuk nodig voor wat jij in een zin neerzet'. Als men onzorgvuldig leest, kan men eigen vooroordelen projecteren in de woorden van Firewolf. Maar als je de tijd neemt en zorgvuldig leest en je neemt de letterlijke betekenis, dan bemerk je meestal dat de woorden van Firewolf feitelijk precies zijn.

We gebruiken geen bedachte woorden of jargon om onze bedoelingen te verhullen of om onwetendheid te verbergen. De studie van algemene non-aristotelische semantiek wordt aangemoedigd door Firewolf. Een cursist grapte een keer, dat TRANCE-FORMATIE eigenlijk Null-A training is, zoals beschreven in de boeken van A. E. van Vogt.

 

10. Men reageert overdreven op kritiek en probeert critici met smadelijke of kwetsende uitlatingen te stigmatiseren.

Sommige mensen vinden, dat Andreas Firewolf overdreven reageert op 'kritiek'. Men heeft Andreas Firewolf vele malen geweigerd als adverteerder in tijdschriften en als standhouder op beurzen. In de jaren '90 heeft men zelfs mensen als standhouder geweigerd, omdat met cursussen volgde bij Andreas Firewolf. Dat iis geen kritiek, maar economische buitensluiting en etnische discriminatie. Men heeft ernstige laster over Andreas Firewolf verspreid en hem uit gescholden voor nazi, extreem-rechtse guru, racist, zwarte magiër, etc. Dat is geen kritiek maar belediging. Wanneer men beweert, dat je een oplichter bent, terwijl je kwalitatief zeer goede cursussen levert voor een prijs beneden die van gesubsidieerde onderwijsinstellingen, dan is dat geen kritiek maar belediging en opzettelijke economische beschadiging. Inhoudelijke kritiek op Andreas Firewolf zijn we nog nooit tegengekomen. Op internet circuleren smaadschriften van zeer kwaadaardige mensen, maar als je goed leest, bevatten ze geen inhoudelijke kritiek. Anti-theïsten zoals Harry Westerink van Simpos hebben Andreas Firewolf uitgebreid bestudeerd en gezocht naar mogelijkheden om hem kapot te maken. Maar ze kunnen gewoon niets vinden.

 

 

Anti-theisme uitbreiding van anti-semitisme

 

Anti-semitisme betekent jodenhaat. Anti-semitisten verspreiden buitengewoon negatieve beelden over joden, demoniseren ze en hitsen andere mensen op tegen joden.

 

Anti-theisme gaat nog een stap verder. Nu zijn het niet alleen de joden, maar alle mensen die geloven in (een) god en/of die geloven in reincarnatie en/of die geloven in een ziel of in iets hogers. Alle spirituele mensen en religieuze mensen worden gedemoniseerd en voorgesteld als buitengewoon 'gevaarlijk', 'kwaadaardig'. 'Het zijn allemaal oplichters, bedriegers, sectenleiders met volgelingen, etcetera.

Sinds ca. 1980 wordt er met name in Nederland op zeer agressieve wijze campagne gevoerd tegen spiritualiteit en bewustzijnsontwikkeling. Alle organisaties en alle leiders worden afgeschilders als 'extreem-rechts', 'racistisch', etcetera.

 

Aangaande deze anti-theisten kunnen we kort zijn:

 

Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten.

 

Alles wat je zegt, ben je zelf.

 

 

Indien je meer wilt weten over de hetze tegen Andreas Firewolf van 1988 tot heden, kun je terecht op www.groenepolitiek.info Weerwoord

spreuken/verbeterwereld.gif

 

 

Met Licht en Liefde, Andreas Firewolf

Korte auto-biografie

 

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen.

Voor het doorgeven van taalfouten of fouten in feiten: Klik op "Feedback geven".

Als u wilt reageren op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Schermnaam is de naam die anderen zien. Voor extra veiligheid is het beter wanneer uw schermnaam anders is dan uw gebruikersnaam. Minimaal 3 characters. Toegestane tekens: hoofdletters, kleine letters, cijfers, spatie, - en _

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wat is 38 plus een ?

Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Contrast
normaal
Artikelen over DE Cirkel van Licht en Liefde
Activiteiten van de Cirkel van Licht en Liefde
English website
Contact formulier
Over inwijding in de Cirkel van Licht en Liefde
Boek Cirkels van Licht en Liefde
Iedere dag gaat het beter en beter. Wij streven naar Vrijheid, Vrede en Vriendschap.
Opleiding tot meester(es) van de Cirkel van Licht en Liefde
De ontwikkeling van de cirkel van licht en liefde
Wat kun je doen tegen vervuiling van je milieu?
Geloof en religie in 'de Nieuwe Tijd'
Ontwikkeld door Nul-A Computers